Disclaimer

De door Sportvisserij Hoogerwerf verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Er kan echter niet voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Sportvisserij Hoogerwerf. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Kuub Makelaars kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade. Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.sportvisserijhoogerwerf.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen wordt gedaan via info@sportvisserijhoogerwerf.nl.

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Sportvisserij Hoogerwerf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid. Type- en spelfouten voorbehouden.

Reserveren?

+31 (0)111 481505

Reserveren is iedere dag mogelijk van 08.00 uur tot 20.00 uur